Nhà Thuốc Trần Thanh

Nhà Thuốc Trần Thanh

20B7 Phạm Ngọc Thạch , Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội