Nhà thuốc Trần Đức

Nhà thuốc Trần Đức

130 Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội