Nhà thuốc Thu Phương

Nhà thuốc Thu Phương

193 Cầu Bây, tổ 8, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội