Nhà thuốc Thanh Thúy

Nhà thuốc Thanh Thúy

180 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội