Nhà thuốc Thành Đức

Nhà thuốc Thành Đức

14 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội