Nhà thuốc Tài Thủy

Nhà thuốc Tài Thủy

Số 5 Phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội