Nhà thuốc số 28

Nhà thuốc số 28

28/79 Dương Quảng Hàm , Quan Hoa , Cầu Giấy , Hà Nội