Nhà thuốc số 1 Tây Hồ

Nhà thuốc số 1 Tây Hồ

358 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội