Nhà thuốc Quang Minh

Nhà thuốc Quang Minh

121/565 Bát Khối, tổ 5 Phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội