Nhà thuốc Quang Ly

Nhà thuốc Quang Ly

26/56 Thạch Cầu, Phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội