Nhà thuốc Phú Hưng

Nhà thuốc Phú Hưng

số 7 Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội