Nhà thuốc Phi

Nhà thuốc Phi

số 57 phố Hàng Chiếu, Phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội