Nhà thuốc Như Ý

Nhà thuốc Như Ý

số 3, ngõ 321 Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội