Nhà Thuốc Nhất Long 6

Nhà Thuốc Nhất Long 6

lk17 – 40, Dọc Bún 2, La Khê, Hà Đông, Hà Nội