Nhà thuốc Nhân dân 103

Nhà thuốc Nhân dân 103

Ngã Tư cầu Liêu , xã Thạch Xá , Huyện Thạch Thất , Hà Nội