Nhà thuốc Nguyễn Thị Thìn

Nhà thuốc Nguyễn Thị Thìn

Thôn 1 , xóm 1 , Vĩnh Lộc , xã Phùng Xá , Huyện Thạch Thất , Hà Nội