Nhà thuốc Ngọc Sáng

Nhà thuốc Ngọc Sáng

Đối diện trạm y tế Thạch Thán , Huyện Quốc Oai , Hà Nội