Nhà thuốc Ngọc Linh

Nhà thuốc Ngọc Linh

74/15 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội