Nhà thuốc Nghĩa Hải

Nhà thuốc Nghĩa Hải

P103-D11 khu tập thể Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội