Nhà thuốc Minh Uyên

Nhà thuốc Minh Uyên

20 Gia Thượng, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội