Nhà thuốc Minh Tín

Nhà thuốc Minh Tín

317 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội