Nhà thuốc Minh Quân

Nhà thuốc Minh Quân

197 Yên Duyên, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội