Nhà thuốc Minh Hải

Nhà thuốc Minh Hải

85 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội