Nhà thuốc Minh Hà

Nhà thuốc Minh Hà

79 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội