Nhà Thuốc Minh Cường

Nhà Thuốc Minh Cường

Số 4 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội