Nhà thuốc Minh

Nhà thuốc Minh

Ngã tư cổng chợ mới , thị trấn Phúc Thọ , Phúc Thọ , Hà Nội