Nhà thuốc Lương Thu

Nhà thuốc Lương Thu

101 Nguyễn Văn Hưởng, P. Giang Biên, Long Biên, Hà Nội