Nhà thuốc Long Hoài

Nhà thuốc Long Hoài

89 Kẻ Vẽ, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội