Nhà thuốc Lê Tùng Châu

Nhà thuốc Lê Tùng Châu

28 Thành Công, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội