Nhà thuốc Khang Khang

Nhà thuốc Khang Khang

166-167 A4 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội