Nhà thuốc Hữu Ích

Nhà thuốc Hữu Ích

24/252 Tây Sơn, Đống Đa. Hà Nội