Nhà thuốc Hồng Hà

Nhà thuốc Hồng Hà

165 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội