Nhà thuốc Hà Phương

Nhà thuốc Hà Phương

Số 8 , Đê Tô Hoàng , Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội