Nhà thuốc Gia Phong

Nhà thuốc Gia Phong

Số 54, Dốc Thọ Lão, Đống Mác , Hai Bà Trưng , Hà Nội