Nhà thuốc Đức Oanh

Nhà thuốc Đức Oanh

số 1, ngõ 117 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội