Nhà thuốc Đức Lan

Nhà thuốc Đức Lan

số 91 Thanh Nhàn – Hai bà Trưng – Hà Nội