Nhà thuốc Đại học Dược Hà Nội

Nhà thuốc Đại học Dược Hà Nội

76 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội