Nhà thuốc 94D Trần Hưng Đạo

Nhà thuốc 94D Trần Hưng Đạo

94D Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội