Nhà thuốc 155 Phố Huế

Nhà thuốc 155 Phố Huế

Số 115 , Phố Huế , Hai Bà Trưng , Hà Nội