Quầy thuốc Thu Huyền

Quầy thuốc Thu Huyền

Tổ dân phố 3 – Phường Hòa Mạc – TX Duy Tiên – Hà Nam