Quầy thuốc Thảo Đông

Quầy thuốc Thảo Đông

205A Lý Thường Kiệt, Phủ Lý, Hà Nam