Quầy thuốc Tâm Đức

Quầy thuốc Tâm Đức

Thôn 1, Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam