Quầy thuốc số 1

Quầy thuốc số 1

Xóm 11, Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam