Nhà thuốc số 1

Nhà thuốc số 1

77 Quy Lưu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam