Quầy thuốc Mỹ Dung

Quầy thuốc Mỹ Dung

Thôn Tứ Kỳ Nam, Xã Al Bá, Huyện Chư Sê, Gia Lai