Quầy thuốc Trung Sơn

Quầy thuốc Trung Sơn

10 Đường 3/2, Khóm Mỹ Tây, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp