Quầy thuốc Kim Luyến

Quầy thuốc Kim Luyến

Chợ Đường Thét, Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp