Nhà thuốc Trần Hào 2

Nhà thuốc Trần Hào 2

95B Hùng Vương, Ấp Phú Hòa, Xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp