Nhà thuốc Quãng Triều Thái

Nhà thuốc Quãng Triều Thái

311 Nguyễn Huệ, Khóm 1, P.1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp