Nhà thuốc Quãng Thái Đường

Nhà thuốc Quãng Thái Đường

467 ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp